Denk & Beslis mee over zaken die
er toe doen op jouw Terschelling

Resultaten enquête uitbreiding begrazingsgebied

6 jaar geleden
2 reacties

Het Echt Terschelling panel telt inmiddels ruim 1150 leden. Nog steeds is ongeveer de helft van de deelnemers woonachtig op Terschelling. Eind augustus hebben we het panel een enquête toegestuurd met vragen over de voorgenomen uitbreiding van de begrazingsgebieden rondom West aan Zee. De centrale vraag in deze enquête ging over het samenvoegen van twee begrazingsgebieden, waarbij de keuze gemaakt kon worden of, en zo ja hoe, de Badweg naar Paal 8 door dit nieuwe grote begrazingsgebied zou gaan lopen.

Watercrassula

Soms worden we ingehaald door de feiten. Dat is ook nu het geval door de vondst van het invasieve plantje watercrassula.


Deze verspreidt zich op dit moment snel door de natte duinvalleien en overwoekert de inheemse planten. Om te voorkomen dat grote grazers het plantje door een nog groter gebied verspreiden, hebben we besloten de begrazingsgebieden aan de west- en oostzijde van de Badweg hoe dan ook niet te verbinden. Zaden en delen van de watercrassula zouden namelijk aan de poten van de grazers kunnen meeliften. Vanzelfsprekend willen we wel graag de resultaten van de enquête met jullie delen.

Excursies

In april en mei van dit jaar hebben we meerdere excursies met buurtschappen georganiseerd waarin we de plannen hebben besproken.

Van de deelnemende panelleden was van de eilanders 17% aanwezig bij één van deze excursies, van de niet-eilanders was dit 3%.

Wel of niet verbinden?

In de enquête presenteerden we drie mogelijke opties voor het verbinden van de twee uit te breiden begrazingsgebieden plus de optie om hier van af te zien.

Optie 1: Begrazingsgebied Mastenbroeksduin en begrazingsgebied West verbinden via een smalle doorgang over de Badweg.

Klik op de afbeelding om deze op groter formaat te bekijken.

Optie 2: Begrazingsgebied Mastenbroeksduin en begrazingsgebied West geheel verbinden, waarbij de Badweg over een grotere lengte door het begrazingsgebied gaat.

Klik op de afbeelding om deze op groter formaat te bekijken.

Optie 3: Begrazingsgebied Mastenbroeksduin en begrazingsgebied West verbinden via een doorgang ter hoogte van Longway en Badhuiskuil.

Klik op de afbeelding om deze op groter formaat te bekijken.

Optie 4: Afzonderlijke begrazingsgebieden die niet met elkaar verbonden zijn, zonder doorgang over de Badweg.

Klik op de afbeelding om deze op groter formaat te bekijken.

Van de eilanders is 38,3% van de deelnemers voor het maken van een brede doorgang tussen de twee gebieden, waarbij de Badweg over grotere afstand door het begrazingsgebied zou gaan lopen. Niet-eilanders geven hier nog meer de voorkeur aan, ruim 60%. Er zijn ook mensen die een verbinding helemaal niet zien zitten: van de eilanders is dat bijna 36% en van de niet-eilanders 8,5%. De rest van de deelnemers is voor een smallere doorgang, waarbij gekozen kon worden tussen twee locaties. Kortweg zou je dus kunnen zeggen dat 92% van de niet-eilanders en 64% van de eilanders voor een verbinding is, smal of breed.

Nadelen

We vroegen de deelnemers ook welke nadelen ze zagen van één groot begrazingsgebied.

Vee op de weg (44,6%) en een gevoel van onveiligheid in een begrazingsgebied (39%) zijn hierbij de door de eilanders meest genoemde nadelen. Van hen ziet 35% geen nadelen. Van de niet-eilanders ziet bijna 54% geen nadelen.

Voordelen

Uiteraard zijn we ook benieuwd naar de voordelen die mensen zien bij het maken van één groot begrazingsgebied.

Niet-eilanders zien meer voordelen dan de eilanders. Dit vooral vanwege het vergroten van het gevoel ‘in de natuur te zijn’ (74%) en dat er een lagere maximum snelheid komt (65,8%). Dat er minder hekken nodig zijn, ziet ongeveer 54% van de niet-eilanders als voordeel. Ook eilanders zien er natuurlijk wel voordelen van in: 40% geeft aan dat minder hekken een positief gegeven is, 38% heeft meer het gevoel in de natuur te zijn en 41% ziet de verlaging van de maximum snelheid als een voordeel. 34,6% van de eilander deelnemers ziet geen enkel voordeel bij het maken van één groot begrazingsgebied.

Prioriteit

Als laatste stelden we de vraag welk thema de prioriteit moet hebben bij het inrichten van de nieuwe begrazingsgebieden en het wel of niet opnemen van de Badweg daarin.

46% van de eilanders vindt dat de verkeersveiligheid het belangrijkste is, gevolgd door wat het beste is voor de natuur (19%) en het landschap (14%). Niet-eilanders vinden ‘wat het beste is voor de natuur’ het belangrijkste met 64%. Verkeersveiligheid is door 15% van hen aangevinkt. Deelnemers konden overigens maar één prioriteit aanvinken. Voor Staatsbosbeheer is natuur uiteraard belangrijk, maar de verkeersveiligheid staat bij ons in dit soort situaties bovenaan.

Toekomst

Wellicht dat het verbinden van de begrazingsgebieden in de toekomst weer actueel wordt wanneer de watercrassula is verdwenen. Tegen die tijd zijn de uitkomsten van deze enquête nog steeds nuttig. Uiteraard bekijken we de situatie dan opnieuw, waarbij het draagvlak ook opnieuw wordt onderzocht.

Aanpak Watercrassula

De provincie onderneemt de komende maanden, in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer, de gemeente Terschelling en Wetterskip Fryslân, de nodige maatregelen om de Watercrassula te verwijderen. Meer informatie hierover vind je in deze brochure “Aanpak watercrassula Terschelling”.

 

2 reacties op “Resultaten enquête uitbreiding begrazingsgebied”

 1. Albert Willem Knop schreef:

  Een beetje buiten dit specifieke onderwerp. Ik heb een beetje door de site zitten struinen en kom bij de enquette over mountainbike op Terschelling 3 jaar geleden tegen dat jullie toen 75 deelnemers hadden en nu ruim 1150 met een mooie verdeling van eilanders en mensen die aan de wal wonen. Dat vind ik een pluim waard. Goed werk.

  • Joeri Lamers schreef:

   Hallo Albert Willem, dank voor je bericht! We zijn zelf ook erg blij met deze mooie groep leden. Wat ik ook erg prettig vind is de verdeling eilanders/gasten. In de toekomst zal deze verhouding denk ik wel verschuiven, aangezien er simpelweg meer mensen aan de wal wonen dan op het eiland. Als iedereen echter bij aanmelding aangeeft of ze eilander zijn of niet kunnen we de resultaten van enquêtes goed blijven scheiden. Wel hoop ik dat ook het aantal eilander deelnemers verder toeneemt. Dat zijn er nu dus ongeveer 550 (meer dan 10% van de beroepsbevolking van het eiland, dat krijgen we nooit in een zaaltje!), maar kan uiteraard meer.

   Groet,

   Joeri

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

[bws_google_captcha]