Denk & Beslis mee over zaken die
er toe doen op jouw Terschelling

Resultaten enquête Toezicht

6 jaar geleden
9 reacties

In juni hebben we het Echt Terschelling panel naar hun mening gevraagd over toezicht in de natuur. 548 mensen vulden de enquête in, waarvan 239 niet op het eiland wonen en 245 wel op het eiland wonen. Van de rest is helaas niet bekend of ze aan de wal wonen of op Terschelling.

Noodzakelijk

Een ruime meerderheid van de panelleden die de enquête hebben ingevuld, onderkent het belang van toezicht in de natuur: 89 procent van de niet-eilanders en 77 procent van de eilanders. Dat is voor ons een positief signaal.

Uitrusting

Onze BOA’s zijn allemaal opgeleid tot de functie van Buitengewoon opsporingsambtenaar. Hiervoor hebben ze zich juridische kennis eigen moeten maken en beheersen ze specifieke kennis en vaardigheden voor het werken als toezichthouder. Sinds kort hoort daar ook bij dat de BOA’s geweldsmiddelen dragen: een wapenstok en handboeien. Dit is een keuze die door en voor Staatsbosbeheer landelijk is gemaakt, de reden hiervoor vind je hier.

Onze BOA’s  zijn gecertificeerd en opgeleid om met deze middelen om te gaan.

Ergernissen

We vroegen het panel in welke mate zij zich ergeren aan bepaalde overtredingen in de natuur. In de tabel hieronder zie je per overtreding het gemiddelde cijfer. Hoe hoger het cijfer, hoe hoger de mate van ergernis. Opvallend is dat de niet-eilanders hogere ‘irritatie-cijfers’ geven dan de eilanders.

We vroegen het panel ook of er nog meer overtredingen zijn, waaraan men zicht ergert. Hier werdt het dumpen van afval, paarden buiten de paardenroutes en mountainbikers op wandelpaden vaak genoemd.

Bij onze surveillance rondes gaan we hier extra op letten.

Voldoende toezicht?

Op de vraag of er voldoende toezicht is op Terschelling antwoorden eilanders en niet-eilanders erg anders.

“Ja” zegt 42 procent van de eilanders, tegen 27 procent van de niet-eilanders. “Nee” zegt 27 procent van de eilanders tegen 15 procent van de niet-eilanders. “Ik heb hier geen zicht op” zegt 32 procent van de eilanders tegen 59 procent van de niet-eilanders. De antwoorden zijn behoorlijk verdeeld over de opties, waardoor de uitkomsten ons niet een erg duidelijk beeld geven. We streven er naar om in de drukke perioden genoeg ‘ogen en oren in het veld’ te hebben.

Aanspreken

We vroegen het panel vervolgens of zij andere bezoekers aanspreken op ongewenst gedrag.  De niet-eilanders durven de “overtreders” iets minder aan te spreken dan de eilanders, maar dat scheelt slechts een paar procent: 65-70 procent van de panelleden zegt dat het afhangt van de persoon en de overtreding.

Regels

De regels zijn volgens 71-78 procent duidelijk. Iets meer dan een kwart zegt “Meestal wel maar niet overal”. 45 mensen hebben die laatste opmerking toegelicht (sommige waren daarbij heel concreet, andere maakte meer algemene opmerkingen).

Herkenbaarheid BOA

Een meerderheid vindt ook dat het duidelijk is wanneer ze te maken hebben met een boswachter met Buitengewone Opsporingsbevoegdheden (BOA), 14 procent vindt dit niet duidelijk en nog eens 28 procent let er nooit op.

Ook in het laatste geval is het dus niet zonder meer helder. In totaal is dat 42 procent. Wij vinden dat dit beter kan en beter moet. In de toekomst gaan we auto’s, die in gebruik zijn door onze toezichthouders, uitrusten met een sticker met herkenbare BOA kenmerken. Daarnaast blijven we ervoor zorgen dat alle BOA’s uitgerust zijn met de herkenbare BOA-emblemen op de mouw. Desgevraagd zullen ze  hun BOA identiteitsbewijs  laten zien. Op deze manier gaan we de herkenbaarheid vergroten.

9 reacties op “Resultaten enquête Toezicht”

 1. Tjeerd Siderius schreef:

  Reactie op resultaten enquête Toezicht 19-07-2018

  Mijn grootste ergernis is het feit dat SBB onze gemeenschappelijke natuur niet meer beheert maar exploiteerd om onze ondernemers en zichzelf financieel te behagen.
  Trialruns, mountainbiken in de natuur op kleine paadjes, gigantische natuurgolfbaan, nota bene zonder kap compensatie en een op handen zijnd muziek spektakel, weer t.b.v. onze ondernemers.

  En dan gaan jullie in zo’n enquête leuteren over handboeien van jullie Boa’s en oneigenlijk gebruik van natuur, kijk eens naar jezelf.

  Waarom gaat SBB het naaldbos niet eens aanpakken en voor de al jaren door jullie beloofde variatie in het bos zorgen. Ga beheren en dien een veel grotere natuur doelgroep dan die van b.v. de golfbaan.

  Eerder aan jullie gestuurde info over een Bos enquête: Media 2016?
  Hallo Bosbeheerders,

  Als extra opmerking bij mijn bos- enquête wil ik wel kwijt dat er naar mijn mening wel (veel) meer bos aangeplant mag en kan worden. Dit zou dan direct vanaf planten in mooie harmonie met diverse boomsoorten, “van alles wat” kunnen zijn.
  Er gaat tegenwoordig erg veel bos verloren tgv dorpsuitbreiding, ouderdom en vermeende last van dennen. Dat er hiervoor gecompenseerd wordt is mij nog niet opgevallen.
  Het ruim uitbreiden van bestaande bospercelen lijkt me het meest efficiënt, een brede verbindingsstrook bos van een meter of 200 tussen ons bos op West en het Formerumer Bos lijkt mij ook wel wat!
  Mogelijk is er straks e.e.a. te compenseren met het (slechte) plan van de gigantische natuur Golfbaan voor een kleine selecte doelgroep in ons bos op West.
  Groet,

  Tjeerd Siderius.
  Zie als laatste ook nog even mijn “werk “ in de Leeuwarder Courant van 27 april 2018:

  27 april 2018, pag. 20
  Grijze duinen zijn
  geen goedmakertje
  TE GAST
  Omdat de burger op Terschelling
  tegenwoordig
  voortdurend door het
  college van B. en W. wordt verrast
  en het, op wandelgang-info
  na, erg stil blijft over de natuurgolfbaan
  van de Stichting Natuurgolfbaan
  Terschelling, vind
  ik dat er wel eens iets vanuit de
  gemeente openbaar gemaakt
  mag worden.
  Wanneer je als gewone burger,
  zoals ikzelf, niet direct bij de
  golfbaan betrokken bent, verlies
  je het zicht op de planvorming.
  Toen ik in maart 2017 op een
  PvdA-partijvergadering vroeg
  hoever het stond met de plannen,
  werd mij verteld dat de
  raad op 26 april 2016 een bedrag
  van 50.000 euro beschikbaar
  had gesteld voor een onderzoek
  naar de haalbaarheid van een
  golfbaan op Terschelling. Op
  mijn vraag wanneer ‘wij’ nu
  precies besloten hadden dat er
  een natuurgolfbaan moest komen,
  kreeg ik als antwoord dat
  deze toezegging van 50.000
  euro als eigenlijk besluit dat ‘wij
  een golfbaan willen’ werd gezien.
  Ik had het kunnen weten! Ik
  had en heb nog steeds mijn
  bedenking of er onder de eilanders
  wel draagvlak is voor dit
  enorme project van minimaal
  50 ha, waarbij ook nog eens 20
  ha bos gekapt moet worden
  voor deze kleine doelgroep. Dit
  werd echter door golfminnende
  omstanders weer afgedaan met
  het aloude argument dat een
  golfbaan zo goed voor ons eiland
  is. Had de eigen bevolking
  bij zo’n grootschalig project, wat
  eigenlijk collectief eigendom
  van onze gemeenschap is, eerst
  niet veel duidelijker geïnformeerd
  moeten worden alvorens
  hier geld voor werd uitgegeven?
  Wat ik tenslotte onbegrijpelijk
  vind is dat Staatsbosbeheer de te
  kappen 20 ha niet gaat compenseren.
  Dit kan er financieel dan
  ook nog wel af. Het excuus dat
  het bos plaats maakt voor grijs
  duin, vind ik een instinker. Alsof
  het om iets bijzonders gaat. Alle
  duin buiten ons bos is al grijs
  duin. (Nederland kent vooral
  grijze – begroeide binnenduinen
  – enminder de witte of helmduinen.)
  En dan nog, daarmee
  hebben we het bos niet terug.
  Op deze wijze houden we straks
  geen bos meer over.
  Staatsbosbeheer verkondigde
  decennialang dat, nadat er dennen
  waren geplant en deze bomen
  aan hun einde waren gekomen,
  er loofbomen voor in de
  plaats zouden komen. Wanneer
  deze dennen nu echt zo slecht
  zijn, moet Staatsbosbeheer gewoon
  zijn taak uitvoeren en
  gaan herplanten en compenseren.
  Zo nodig op een andere
  plaats. Overigens gaat de
  100.000 euro kapopbrengst naar
  de golfclub!
  Bijna alle gasten zien met mij
  deze natuur op Terschelling
  gewoon als ‘bos’ en hebben geen
  boodschap aan zo’n goedmakertje
  als ‘grijs duin’, alsof dat ooit
  realistisch zou zijn. Bovendien
  komt dit kappen totaal niet
  overeen met de huidige CO2-
  problematiek.
  TJEERD SIDERIUS
  West-Terschelling
  Daarmee hebben we
  het bos niet terug
  Nederland kent vooral grijze of begroeide duinen. FOTO GATSKE DE GLEE

  • Joeri Lamers schreef:

   Beste Tjeerd,

   Via de email hebben we ook al contact gehad, dus ik houd de reactie hieronder beknopt.

   Voor het realiseren van de natuurgolfbaan hebben wij een aantal criteria opgesteld waaraan voldaan moet worden, deze zijn te vinden op http://www.hogeduinenterschelling.nl. Een plus voor de natuur is er daar 1 van. Net als voldoende draagvlak op het eiland. Dit is aan de Stichting Natuurgolfbaan om te onderzoeken, niet aan Statasbosbeheer. De kap van het stuk bos moet wel worden gecompenseerd, op het eiland of elders. Vast staat dat we geen duingebied gaan inplanten omdat ‘grijze duinen’ landelijk én Europees een kwetsbaar en zeldzaam natuurtype zijn.

   Met vriendelijke groet,

   Joeri Lamers
   Staatsbosbeheer

 2. J. Ariens schreef:

  Schokkend dat zelfs op Terschelling, 65-70% van de mensen anderen al niet meer aanspreken / durven aan te spreken op hun gedrag / overtredingen. Waarschijnlijk uit vrees voor de reactie. Het failliet van onze huidige maatschappij waarbij brutalen de hele wereld hebben.

  • Cor Bakker schreef:

   mijn ervaring: het zijn juist de Terschellingers die roepen, (ik mag dit,) ik woon hier!, als ik ze aanspreek op loslopende honden in het duin, of fietsen over voetpaden.
   (terzijde: als wij 3 weken per jaar frisse lucht happen op Terschelling ivm de vele vliegtuigen (ook met Terschellingers) over mijn huis (ik vlieg niet), mag ik behalve €2000 voor horeca en huisje ook nog eens ca. €70 toeristenbelasting betalen)

 3. A Kramer schreef:

  Al gaan jullie met uzi’s rondwandelen, allemaal best.
  Veel belangrijker voor Terschelling is dat er, in plaats van bijv. een nepnatuurgolfbaan, natuur bij komt.
  Natuurspul dat werkelijk nuttig is.
  Niet explotatie ervan p.j.d.

  • A.Kramer schreef:

   exploitatie…

  • Joeri Lamers schreef:

   Beste A.,

   Uzi’s zijn gelukkig niet nodig. Mooie en kwalitatief goede natuur wel. Daarover zijn we het eens. Op Terschelling staan veel projecten op de agenda die hieraan bijdragen, op de Boschplaat, uitbreiding van de begraasde gebieden, meer stuivend zand en plaggen. Daarnaast zien we ook op de Noordsvaarder mooie resultaten. Ons eiland blijft alleen het eiland, dus meer zal er niet bij komen. Beter wel.

   Groet,

   Joeri Lamers
   Staatsbosbeheer

   • A.Kramer schreef:

    Waarde Joeri,

    Ik denk dat knuppels en handboeien ook niet echt nodig zijn hier op Terschelling.
    Wel wordt de natuur op het eiland voortdurend “aangeknaagd” door bebouwing, exploitatie t.b.v. van toerisme, uitbreiding her en der.
    Dus ons eiland blijft niet alleen het eiland, de natuur loopt regelmatig het risico blijvend slachtoffer te worden van menselijke aktiviteit.
    Neem baai Dellewal, de natuurgolfbaan en het B&Y terrein als voorbeelden.
    Hhmmm…misschien is het aanschaffen van een paar uzi’s toch geen overbodige luxe om ons mooie eiland te verdedigen.
    Wat jij?

    Peace.

    A.

 4. Herman Klijn schreef:

  Beste A.,
  Als voorbeeld van natuur dat het slachtoffer wordt van menselijke activiteit noem je
  het B&Y-terrein. Dat begrijp ik niet helemaal. Het terrein is hetzelfde als toen ik er in mijn jeugd rond struinde. Waarschijnlijk bedoel je het gedeelte langs de Zwarte weg waar die woningen komen te staan. Ja, daar gaat een stukje van de duinen af.

  Maar daar staat tegenover dat de woongelegenheid wordt uitgebreid. Want daar schort het nog wel aan op het eiland, heb ik begrepen. Om daar iets aan te doen zullen er woningen moeten worden gebouwd. Op het eiland kan dat alleen als er wat bos wordt opgeofferd. Daarbij komt dat veel bos er vroeger niet was maar is aangeplant in de crisisjaren. Maar wat weegt het zwaarst? Woongelegenheid of bos. Daarover kan men van mening verschillen.

  H.K

Laat een antwoord achter aan Herman Klijn Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

[bws_google_captcha]