Denk & Beslis mee over zaken die
er toe doen op jouw Terschelling

Resultaten enquête toekomstvisie Boschplaat

7 jaar geleden
2 reacties

Eind juni ontvingen de leden van het Echt Terschelling panel een enquête met vragen over de toekomst van de Boschplaat. Dit gebied herbergt heel veel karakteristieke planten en dieren. Maar het gebied krijgt de laatste tijd steeds meer een eentonige uitstraling, onder andere door verruiging. Staatsbosbeheer werkt in opdracht van Provincie Fryslân aan een toekomstvisie voor het gebied. Deze visie gaat Staatsbosbeheer opstellen in samenwerking met eilanders, bezoekers en wetenschappers. In mei zijn in totaal 11 excursies naar de Boschplaat georganiseerd. Ongeveer 250 mensen namen daar aan deel; om kennis met elkaar te delen en ideeën op te doen. Tijdens de excursies kregen de deelnemers ook vragen voorgelegd. Deze zelfde vragen zijn gesteld in de Echt Terschelling enquête, die door 590 panelleden (279 van de wal, 226 eilanders, 85 woonplaats onbekend) is ingevuld. De antwoorden waaruit gekozen kon worden, zijn ook gebaseerd op de antwoorden die tijdens de excursies gegeven zijn. 

Kom je er vaak?

 

De meeste deelnemers komen meerdere keren per jaar op de Boschplaat, dit geldt voor zowel eilanders als mensen van de wal.

 

 

De meesten mensen bezoeken het gebied wandelend of op de fiets, waarbij eilanders uiteraard naar verhouding in de winter vaker met de auto op het strand rijden dan mensen die niet op het eiland wonen.

 

Was je erbij?

Van alle panelleden die gereageerd hebben op de enquête, zijn er 99 ook mee geweest op één van de excursie die zijn georganiseerd. Naar verhouding waren hier uiteraard veel eilanders bij: zeker 69. Omdat men tijdens de excursies dezelfde vragen voorgelegd kreeg, konden mensen ervoor kiezen om de enquête verder niet meer in te vullen. In totaal kozen 16 van de 99 ervoor om de enquête alsnog in te vullen.

 

Sterke punten

In de enquête werd gevraagd of men uit een lijstje van mogelijke sterke punten, die onder andere tijdens de excursies genoemd waren, wou aangeven welke in hun ogen van toepassing zijn op de Boschplaat. De punten konden vervolgens in volgorde van belangrijkheid worden gezet. Als sterkste punten voor de Boschplaat staan “weidsheid en ruimte” en de “diversiteit aan vogels en planten” met stip bovenaan, gevolgd door de “stilte” in het gebied.

 

Zwakke punten

 

Als zwakke punten is er een verschil te zien tussen eilanders en mensen van de wal. Waar eilanders “verruiging” en “kustafslag” bovenaan zetten als zwak punt, zeggen mensen van de wal juist dat “te weinig invloed van de zee” een van de zwakste punten is. Bij de excursies werd “kustafslag” veel minder vaak genoemd als bedreiging of zwak punt.

 

Bedreigingen

 

Voor de bedreigingen zien we voor beide groepen dezelfde onderwerpen bovenaan staan, hoewel in een iets andere volgorde: verruiging, afname vogel- en plantensoorten, kustafslag en zeespiegelstijging.

 

Kansen

 

Met de blik op de toekomst is het vooral interessant hoe men denkt over de kansen voor de Boschplaat. “Stuivende duinen” scoren bij iedereen hoog; voor eilanders op plek 2, voor anderen op plek 1. Voor eilanders staat “begrazing” op de eerste plek. Dat is niet gek aangezien er op het eiland veel voorbeelden van begrazing in de duinen en op de Groede zijn met mooie resultaten. “De natuurlijke processen van wind en zee het werk laten doen” eindigt ook hoog. Logisch, aangezien de “stuivende duinen” en “washovers” ook hoog eindigen. Opvallend is ook dat men (zowel eilanders als mensen van de wal)  “zandsuppletie” over het algemeen niet als kans zien.

 

Kansen voor recreatie/cultuur

We hebben ook gevraagd wat de kansen voor recreatie en cultuur zijn. Net als bij de excursie staat het “behouden van de toegankelijkheid” bovenaan. Ervoor zorgen dat er een “vernieuwde binding tussen het gebied en eilanders” ontstaat staat op twee. Dit zijn zaken die voor Staatsbosbeheer als een paal boven water staan en waar we in de toekomst voor gaan zorgen. Het “behoud van de Stuifdijk” is door 40 (33 wal) eilanders genoemd, 39 eilanders (39 wal) vinden een deel behouden voldoende. De overige deelnemers aan de enquête hebben hier niets over gezegd. Het behouden van de volledige Stuifdijk werd tijdens de excursie door de meerderheid van de ongeveer 250 excursiedeelnemers niet als prioriteit gezien.

 

De resultaten van de enquête gebruiken we, samen met de meningen die tijdens de excursies zijn opgehaald, voor het verder vormgeven van de toekomstvisie voor de Boschplaat. Welke maatregelen er uiteindelijk op welke plekken  genomen gaan worden is nu nog niet duidelijk. Daarvoor werken we samen met verschillende wetenschappers, die antwoord moeten geven op de vraag wat de haalbaarheid en het effect van de verschillende maatregelen is. Eind 2017 presenteren we de Toekomstvisie, met daarin het gewenste toekomstbeeld. Vervolgens maken we een beheerplan waarin we de precieze uitwerking van alle maatregelen op nemen.

 

2 reacties op “Resultaten enquête toekomstvisie Boschplaat”

 1. Frank Scheenstra schreef:

  ik had verwacht dat de eilanders bang waren voor het deels weg halen van de stuifdijk. Ik vind dat wel een risico , als je ziet dat de verwachtingen van aangroei aan de noord kant bij lange na niet uitkomen.
  om verruiging tegen te gaan is misschien een oplossing de stroming van uit de wadden iets te veranderen zo dat er regelmatig water over de lage stukken stroomt.

  • Remi Hougee schreef:

   Hallo Frank,
   Bedankt voor je reactie!
   De stuifdijk zorgt er juist voor dat er aan de Noordzijde geen zand wordt ingevangen. Een dynamisch kustgebied geeft juist een aangroeikust, dit is gebleken uit het dynamische gebied tussen paal 15 en 20. Dat de uiterste (noord)oostzijde de afgelopen jaren blijft eroderen, hangt samen met onderzeese stromen bij het Amelander gat, dat laten althans de laatste wetenschappelijke onderzoeken zien. Zie hiervoor http://www.tijdlijn.boschplaatvisie.nl bij de verslagen en presentaties van het symposium.
   Het verleggen van de stroom aan de Waddenzee zijde om zo meer overstroming te krijgen is idd een optie, al is verleggen van een stroom niet zo eenvoudig. Overigens is dat wel precies wat er gebeurt bij een washovercomplex, geholpen door water vanaf de Noordzee!
   Nogmaals: vanaf gisteren is de website online met alle documenten, verslagen etc. van het traject wat we tot nu hebben doorlopen, neem eens een kijkje op die site!
   Vr gr Remi

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

[bws_google_captcha]