Denk & Beslis mee over zaken die
er toe doen op jouw Terschelling

Resultaten enquête plaggen en stuiven

7 jaar geleden
2 reacties

In oktober hebben we het panel van Echt Terschelling gevraagd hoe bekend zij zijn met de natuurmaatregelen die voortkomen uit de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Daarnaast willen we graag weten waar we bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening moeten houden. In totaal hebben 528 mensen de enquête ingevuld; hiervan komen er 244 van de wal en 223 van het eiland zelf. Van de overige mensen die de enquête ingevuld hebben, weten we niet waar ze wonen.

Bekendheid PAS

63% van de deelnemende eilanders heeft weleens van de PAS gehoord, 35% weet ook precies wat de maatregelen inhouden en waarom we ze uitvoeren. Bij de niet-eilanders heeft 44% er weleens van gehoord en weet 25% wat ze inhouden. Dit verschil is te verklaren doordat de Provincie Fryslân en Staatsbosbeheer vooral op het eiland zelf communiceren over de geplande werkzaamheden.

De Terschellinger

Het weekblad ‘de Terschellinger’ blijkt veruit de meest genoemde informatiebron over de PAS. 36% van de eilanders heeft hierin gelezen over het project. Daarnaast is ‘van horen zeggen’ veel genoemd, dus mond-op-mond reclame.

Nieuwsbrieven en excursies

Omdat we graag willen dat iedereen die daar behoefte aan heeft goed geïnformeerd is over de PAS, hebben we de deelnemers gevraagd of de Provincie Fryslân hen in de toekomst via email mag informeren over de maatregelen en over excursies. 52% procent van de eilander deelnemers en 47% van de vaste-wallers wilden dit. In totaal leverde dit een mailinglijst op met 196 e-mailadressen. De provincie zal zorgen voor geregelde nieuwsbrieven en uitnodigingen voor excursies. De excursies zullen samen met Staatsbosbeheer worden gegeven in het voorjaar van 2018. Alle eilanders krijgen daarnaast in december via de ‘Buren’ een uitnodiging voor deelname. De ‘Westers’ benaderen we via de Terschellinger en andere media.

Overlast

Omdat de werkzaamheden op meerdere plekken plaatsvinden en doorgaans worden uitgevoerd met groot materieel, ligt overlast op de loer. Wij waren benieuwd hoe men dat in het verleden heeft ervaren. Het antwoord is positief: ruim 93% van de eilanders en 99% van de mensen van de wal hebben tot nu toe geen overlast ervaren bij voorgaande maatregelen. De paar procent die dat wel had noemde o.a. afgesloten paden en werkverkeer op wandelpaden als punten van aandacht. Uiteraard proberen we hier rekening mee te houden.

Ook rekening houden met …

Op de vraag waar wij rekening mee moeten houden bij de werkzaamheden heeft ruim 25% van de deelnemers iets ingevuld. Meest voorkomend zijn het uitvoeren van de werkzaamheden buiten het broed- en toeristenseizoen. Dit gaan we sowieso doen. De werkzaamheden staan gepland in de maanden september en oktober. Dit vooral vanwege het broedseizoen, maar ook vanwege de waterstanden. Na half oktober zijn veel duingebieden te nat om in de werken en zouden er teveel sporen ontstaan. Overigens vindt het werk verspreid over een aantal jaren plaats, onder andere vanwege de korte werkperiode per jaar.

Wat te doen met de plaggen?

Een andere veel voorkomende vraag is wat er met de grote hoeveelheid plaggen gaat gebeuren. Dit is een terechte vraag. Momenteel zijn we nog op zoek naar een goede oplossing, deze kan variëren van het maken van een gronddepot voor eilander gebruik, het afvoeren naar de wal, tot de plaggen benutten voor landschapskunst.

2 reacties op “Resultaten enquête plaggen en stuiven”

  1. J.L.M. van Dam schreef:

    Indien mogelijk, de plaggen hergebruiken op het eiland.
    Te denken valt aan, zoals gesuggereerd, landschapskunst of, als dat niet tot kunst wordt gerekend, het aanleggen van wallen. Dit uiteraard op die plaatsen die zich daar voor lenen. Maar dat zal m.i. ter beoordeling zijn van SBB.

  2. Carrette schreef:

    Hergebruik van plaggen brengt een verhoogde CO2 uitstoot met zich mee. Afvoeren is beter. Denk ik

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

[bws_google_captcha]