Denk & Beslis mee over zaken die
er toe doen op jouw Terschelling

Resultaten enquête over Echt Terschelling

8 jaar geleden
Geen reacties

Na 4 maanden met het platform Echt Terschelling te hebben gewerkt, waren wij erg benieuwd naar hoe jullie het tot nu toe ervaren. Maar liefst 527 van de 800 panelleden hebben de enquête geheel of gedeeltelijk ingevuld. Hierbij de resultaten van de enquête over Echt Terschelling zelf!

Relevantie

De onderwerpen waarover tot nu toe vragen zijn gesteld, worden (gelukkig) als relevant ervaren. De resultaten spreken hierbij voor zich:

Relevantie onderwerpen

Onderwerpen

De onderwerpen waarover jullie mee willen praten via Echt Terschelling zijn zeer divers. Zoals uit het staafdiagram blijkt, beperkt zich dat zeker niet alleen tot natuur en landschap.

Onderwerpen

Voor ons is dat goed om te weten: we bekijken op dit moment actief samen met de gemeente Terschelling en de provincie Fryslân of, en zo ja, hoe zij willen deelnemen aan het platform.

Natuur

Van de panelleden die (onder andere) kiezen voor het onderwerp “Natuur”, geeft 30% aan  hier wel ideeën voor aan te willen dragen. Dit levert een heel gevarieerd aantal onderwerpen op; de grootste groep valt dan ook in de categorie “overig”. Dit is de verzamelgroep van losse onderwerpen die worden genoemd, zoals “natte duinvalleien” en “Waddenzee”. Daarna wordt door de panelleden vooral “natuurbescherming” genoemd als onderwerp waar we meer over kunnen vragen en mee zouden moeten doen. Op de derde plaats staat “de Boschplaat”. Opvallend is dat ook “natuur in de polder” veelvuldig als onderwerp wordt genoemd waar Echt Terschelling meer mee zou moeten.

Landschap

Binnen het thema ‘Landschap’ heeft ook circa 30% van de panelleden een suggestie voor onderwerpen. Er is vooral behoefte aan meepraten over de bedreigingen van het landschap en dan met name in de vorm van bebouwing. Of, letterlijk citaat: “Hoe dit landschap in stand te houden, met aantrekkingskracht voor de badgast, zonder het landschap en de natuur aan te tasten en de schoonheid in ere te houden”. Overigens werd ook hier de polder veelvuldig genoemd.

Cultuurhistorie

Voor cultuurhistorische onderwerpen had 25% van de ondervraagden nog wel suggesties. Dit zijn vooral oude gebruiken en tradities, zoals hakhoutbosjes, de Buren en het behoud van de verschillende dialecten.

Recreatie en toerisme

Op het gebied van recreatie en toerisme draagt één derde van de panelleden onderwerpen aan. Het gaat dan veelal om zaken als afval in de natuur, overlast door jongeren en (vooral) het dilemma tussen toerisme, economie en evenementen enerzijds tegenover rust, ruimte, natuur en eilandgevoel aan de andere kant. Hoe gaan we om met dit kwetsbare evenwicht? Eigenlijk wordt door de mensen die dit onderwerp aandragen niet gezegd dat we daar een enquête over moeten houden, maar vooral een zorg uitgesproken. En men wil graag dat die zorg wordt gehoord bij de beheerders, zoals Staatsbosbeheer, en de (gemeente)politiek. Zoals een panellid stelt: “De spagaat tussen volledig moderniseren en rust en ruimte, authenticiteit”.

Infrastructuur en veiligheid

Zowel bij het thema infrastructuur en het thema veiligheid is met name de verkeersveiligheid bij ruim 30% van de participanten een zorgpunt, evenals het toekomstige beheer van de fietspaden.

Afval

De communicatie over huisafval, afval gescheiden inleveren of juist niet en het hergebruik van afval vraagt de aandacht. Dat vindt althans een groot deel van de ruim 25% van de ondervraagden die suggesties had binnen het thema afval. Ook zwerfafval en prullenbakken in het buitengebied is een aandachtspunt.

Sturend, of niet?

Op de vraag of de vragen in de diverse enquêtes sturend zijn, antwoordt ruim 40% dat dit zo wordt ervaren. Circa 30% vindt de vragen niet sturend en de overige 30% vindt de vragen wel sturend maar begrijpt dat. Voor ons is dit een lastige. We willen graag ruimte geven voor meepraten, meedenken en meebeslissen. Aan de andere kant zijn er in sommige gevallen wettelijke kaders gesteld, bijvoorbeeld op het gebied van natuurkwaliteit. De doelen van gebieden zijn vastgelegd en als beheerder moeten we streven die doelen te behalen. Bijvoorbeeld: het dichtgroeien van de duinen is een probleem. Dat we de opgave hebben om de duinen opener te houden, staat vast. In dergelijke gevallen is inspraak niet mogelijk. In andere gevallen hebben wij als beheerder zelf een doelstelling of uitgangspunt. Bijvoorbeeld: ook al is er geen wetgeving voor, wij vinden als Staatsbosbeheer dat niet alleen natuurkwaliteit  (waar wetten voor zijn) telt, maar ook de diversiteit in het landschap. Daarom vinden we bijvoorbeeld dat er een evenwicht moet zijn tussen het aandeel loofbos, eenvormig dennenbos, gemengd bos en open plekken in het bos.

Wat ook als sturend kan worden ervaren zijn vragen met slechts  keuzemogelijkheden  in plaats van er een open vraag van te maken zodat je (precies) kan antwoorden wat je zelf wil. Dit heeft te maken met het interpreteren van de uitkomsten. Als we open vragen stellen moeten we namelijk ieder antwoord apart lezen en een waarde geven. Bij keuzemogelijkheden kunnen alle antwoorden in één grafiek of diagram worden verwerkt en heb je in een oogopslag overzicht. We proberen van tevoren zo goed mogelijk in te schatten welke antwoordopties er allemaal zijn en deze ook aan te bieden, maar het kan natuurlijk voorkomen dat jouw precieze antwoord er niet bij staat. Het is voor ons zoeken naar een evenwicht: enerzijds zijn juist de open vragen met antwoorden heel waardevol, anderzijds kost het héél veel tijd om alle antwoorden te lezen en te interpreteren. Zeker als het platform nog verder groeit (wat we natuurlijk van harte toejuichen!). Mocht je n.a.v. een enquête iets willen opmerken, dan kun je ten alle tijde een mail sturen aan info@echtterschelling.nl!

Vragen en terugkoppeling

De laatste vragen van de enquête gingen over de wijze van vragen stellen en terug koppelen. De conclusie die wij hieruit kunnen trekken is dat de wijze waarop we dat doen goed bevalt. We kunnen wat dat betreft op de ingeslagen weg doorgaan. Zie de diagrammen hieronder. Een aandachtspunt hierbij is de lengte van de enquêtes: als het invullen langer dan 10 minuten duurt kan het voor bijna de helft van de panelleden een reden zijn hem niet (helemaal) in te vullen. Mooi kort houden dus!

 

Wat vind je van de teksten die wij plaatsen bij de resultaten?

Teksten

 

Wat vind je van de grafieken en tabellen die wij bij de resultaten plaatsen?

Grafieken

 

Wat vind je van de filmpjes met resultaten?

Filmpjes

 

Is een lange enquête (langer dan 10 min. om in te vullen) voor jou reden om hem niet in te vullen?

Lengte

 

Is een enquête met verschillende soorten vragen, zoals scores uitdelen, voor jou een reden om de enquête niet in te vullen?

Soorten vragen

 

Behalve vragen stellen geven we in de enquêtes ook extra informatie over het onderwerp. Wat vind je van deze teksten?

Informatie

 

Niet iedereen vult altijd iedere enquête in, dat is logisch. Wat zijn voor jou redenen geweest om een enquête niet in te vullen?

Reden_niet_invullen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

[bws_google_captcha]