Denk & Beslis mee over zaken die
er toe doen op jouw Terschelling

Resultaten enquête Geitenbegrazing op Terschelling

4 jaar geleden
Geen reacties

Begin mei hebben we het panel de enquête toegestuurd over de geitenbegrazing op het Seinpaalduin bij West. Afgelopen winter ontsnapten de dieren geregeld, vanwege verschillende oorzaken. De hoofdvraag in deze enquête was of de geiten aankomende winter wel of niet moeten terugkeren op het duin. 


De grote vraag: moeten geiten wel of niet terugkomen op Seinpaalduin?

Van alle deelnemers zegt 78% “ja”. Een kleine 6% zegt “nee” en de rest maakt het niet uit. De mensen van de wal zijn nog iets positiever, daarvan zegt ruim 85% “Laat de geiten maar komen. 72% van de eilanders zeggen hetzelfde en van de eilanders die in West wonen, zegt zelfs ruim 76% dat de geiten weer welkom zijn.Aantal deelnemers

In totaal is de enquête aan 1142 panelleden verstuurd, waarvan er 531 hebben gereageerd. Onder hen 199 eilanders (waarvan 72 van West) en 237 mensen van de wal. Van de overige 95 respondenten is onbekend of ze op het eiland wonen of niet.


Hoe tevreden ben je over de geitenbegrazing op Seinpaalduin?

Op de vraag hoe tevreden men was over de geitenbegrazing op het Seinpaalduin geeft 57% een 7 of hoger. Opvallend is het grote aantal dat een 5 geeft. Wij vermoeden zelf (ook gezien de andere antwoorden op de enquête) dat dat dit betekent dat mensen er neutraal in staan of geen mening hebben ipv dat het een onvoldoende is. Zeker omdat slechts net iets meer dan 5% echt een onvoldoende heeft gegeven. Van de eilanders geeft 64% een 7 of hoger, ook hier scoort een 5 weer 24% terwijl lager dan een 4 iets meer dan 5% is. Van de mensen die op West wonen geeft ruim 75% een 7 of hoger. De voorlopige conclusie luidt dan ook dat een grote meerderheid tevreden is over de geiten op het Seinpaalduin en slechts een hele kleine minderheid echt ontevreden (+- 5 tot 10%).


Hoe kan je nog tevredener worden?

Wat blijkt is dat mensen graag meer en duidelijkere informatie rondom het begrazingsgebied zien. Het gaat dan om toegangsregels, maar ook over het tijdig laten weten dat de geiten weer komen. Ook geven mensen (28%) aan dat ze liever zien dat een kleiner deel van het duin begraasd wordt ipv het gehele duin in 1 keer.


Ben je bereid om je hond aan de lijn te houden?

Deze vraag is aan iedereen gesteld, ook aan mensen die geen hond hebben (65%). Van de 35% van de mensen die wel een hond hebben geeft het grootste deel aan de hond aan te lijn (te gaan) houden.


Ben je bereid anderen aan te spreken wanneer een hond losloopt of kinderen achter dieren aanrennen?

We hebben ook gevraagd of mensen anderen erop zouden aanspreken als ze zien dat een hond losloopt of dat kinderen achter de geiten aanrennen. 62% zou in beide gevallen iemand aanspreken, 17% zou dat in beide gevallen niet doen. Dit is voor eilanders en niet-eilanders ongeveer hetzelfde percentage.


We gingen nog even door over geitenbegrazing in zijn algemeenheid op Terschelling.

Vind je het vervelend om door een begrazingsgebied met geiten te lopen?

Het antwoord is duidelijk: 90% vind dit geen probleem, hoewel het percentage onder eilanders iets lager ligt, namelijk 86%.


Hoe moet de toegankelijkheid van een geitenbegrazing geregeld worden?

De toegankelijkheid van de begrazingsgebieden kan je op verschillende manieren regelen. Duidelijk is dat mensen graag overstapjes zien bij smalle paden en klaphekken bij bredere paden die door het begrazingsgebied lopen. 10% geeft aan liever geen paden door de gebieden te hebben, dat komt overeen met het percentage mensen dat zich niet prettig voelt in een begrazingsgebied.


Hoe snel de geit verzetten?

De geiten verplaatsen zich over het eiland en blijven een paar maanden op dezelfde plek. We kijken hierbij vooral naar wat het beste voor het gebied is en het makkelijkst uitvoerbaar voor Staatsbosbeheer. We hebben gevraagd wat men het fijnste vindt; de meeste deelnemers maakt het niet uit (67%) of vind het niet zo’n probleem zolang de geiten maar niet het hele jaar op dezelfde plek staan (19%).


Waar zijn de geiten nog meer gewenst?

Staatsbosbeheer kiest over het algemeen zelf de plekken waar de geiten grazen, een enkele keer op verzoek van bewoners. Dit hebben we afgelopen jaren onder andere gedaan achter het Seinpaalduin nabij de oude boerderij van van Leunen. Op de vraag waar men de dieren dan graag ziet verschijnen reageerde ruim 84% van het panel dat ze geen voorkeur hebben en de keuze aan de beheerder van het gebied overlaten.


Passen geiten bij Terschelling?

De geiten staan vaak op de foto, daarom vroegen we ons af hoe goed men de dieren bij het eiland vinden passen. 83% vindt ze goed bij Terschelling passen, 6% niet. Als cijfer geeft ruim 84% een 7 of hoger.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

[bws_google_captcha]