Denk & Beslis mee over zaken die
er toe doen op jouw Terschelling

Resultaten enquête bescherming strandbroeders

6 jaar geleden
6 reacties

Begin december hebben de Provincie Fryslân en Staatsbosbeheer gezamenlijk een enquête afgenomen onder het Echt Terschelling panel over de bescherming van strandbroedvogels. Van de 1.069 panelleden hebben er 493 gereageerd: 191 eilanders, 246 mensen ‘van de vaste wal’ en 56 mensen waarvan we niet weten waar ze wonen.

Naar aanleiding van de resultaten gaan wij in 2018 het grote broedgebied op de Noordsvaarder markeren met een dun touw, verspreiden we de folder ‘Natuur op het strand’ actiever op het eiland en hopen we de 94 mensen die zich hebben opgegeven als vrijwillige vogelwachter ook echt in te zetten op de Noordsvaarder. Hieronder gaan we in op de resultaten van de enquête.

Broeden op het strand

In totaal wist 96% van de deelnemers dat er vogels zijn die zich helemaal hebben aangepast aan het broeden op het strand. Dat is een goed resultaat, want enkele jaren terug was dit percentage veel lager. Tegelijk zijn we er nog niet: 46% geeft aan dat ze nog niet veel over deze vogels weten en 4% wist het überhaupt niet. Door informatie te blijven geven in het veld en bijvoorbeeld folders uit te delen, werken we eraan dat iedere strandgebruiker straks weet wat er broedt en waarom.

Afgezet broedgebied

In 2017 heeft Staatsbosbeheer een broedgebied van dwergsterns afgezet met touw, om er zo voor te zorgen dat de vogels in deze kwetsbare periode niet verstoord zouden worden. We vroegen het panel of ze de afzetting gezien hebben. Van zowel de eilanders als de mensen van de wal heeft zo’n 30% dit gezien. De rest heeft het niet gezien, doorgaans omdat ze ook niet in het gebied zijn geweest (66%).

88% van de deelnemers (82% van de eilanders, 93% wal) vindt het markeren van een broedgebied met touw een goed idee. Een kleine minderheid van de deelnemers vindt het geen goed idee of vindt het storend. De eilanders vinden het met 6% vaker geen goed idee dan de mensen van de wal met 1%. Dat de meerderheid het wel een goed idee vindt geeft ons het vertrouwen dat we de bescherming tegen verstoring op deze manier in 2017 kunnen verbeteren.

Wettelijk afsluiten

We vroegen het panel wat zij vinden van de mogelijkheid om het broedgebied op de Spathoek in het broedseizoen wettelijk af te sluiten.

75% van de eilander staat hier positief tegenover, hoewel 52% wel zegt de voorkeur te geven aan het markeren van het gebied met een enkel touw. Van de mensen van de wal ziet 95% wel iets in deze maatregel, maar ook hier zegt 54% het eerst te willen proberen met het afzetten met een touw. Voor ons is het wettelijk afsluiten van het broedgebied een uiterste maatregel, die we pas overwegen wanneer de andere opties niet werken. Wel denken we dat, net als op de Boschplaat, een afgesloten broedgebied mensen er eerder van weerhoudt het gebied in te gaan omdat ze hiermee echt in overtreding zijn. Voor 2018 is dit in ieder geval niet aan de orde.

Bezoek Noordsvaarder

2017 was het eerste jaar dat er een vogelwachterspost met vogelwachters aanwezig was op de Noordsvaarder. Zij hielden een groot deel van de dag het gebied in de gaten en gaven voorlichting over de vogels en het gebied. We vroegen de panelleden of ze in 2017 op de Noordsvaarder geweest waren. Ook bij deze vraag is het opvallend dat ongeveer een gelijk aantal eilanders en ‘vaste wallers’ op de Noordsvaarder is geweest in 2017, 59% en 65%.

23% van de mensen van de wal hebben daar ook een vogelwachter gesproken, tegen 31% van de eilanders.

 

61% van de mensen die op de Noordsvaarder geweest zijn zagen toen ook strandbroeders. De eilanders zagen ze iets vaker: 66% tegenover 55% van de mensen van de wal.

Vrijwillige vogelwachters

We zijn blij verrast met de enthousiaste reacties op onze vraag wie er komend broedseizoen een aantal keer als vrijwillige vogelwachter aan de slag zou willen op de Noordsvaarder. Maar liefst 94 mensen geven aan hierin geïnteresseerd te zijn. Daarbij zijn in ieder geval 19 eilanders. We nemen begin 2018 contact met op met alle geïnteresseerden en bekijken hoe en wanneer ze kunnen worden ingezet.

Tips en ideeën

122 deelnemers hadden nog aanvullende tips om de bescherming van strandbroeders te verbeteren. De dingen die het meest genoemd zijn en die we gaan uitvoeren/verbeteren:

– Borden met informatie/waarschuwing bij de strandopgangen

– Beter verspreiden van folder ‘Natuur op het strand’ (o.a. bij hotels, VVV, etc.)

– Vernieuwd filmpje op Doeksen TV (dit moet in samenwerking met de Vogelbescherming, het was hun filmpje)

6 reacties op “Resultaten enquête bescherming strandbroeders”

 1. Kramer&Filtzer schreef:

  Wij vinden de Echt Terschelling enquettes een prima initiatief en zouden graag een enquette tegemoet zien over de golfbaan.
  Het “groene” verkooppraatje dat eromheen gehouden wordt slikken velen met ons niet voor zoete koek.

  Daarbij is het best #&% wanneer je ruim 7 jaar op de wachtlijst staat om in aanmerking te komen voor een moestuintje en er wel geld tijd en ruimte blijkt zijn voor de aanleg van een golfbaan.

  TS25 wil het eiland verduurzamen, de aanleg van een golfbaan lijkt ons dan de verkeerde afslag (no pun intended).

  • Ronand Valstar schreef:

   Ik sluit mij volledig aan bij deze mening over de Echt Terschelling enquêtes en het het idee een enquête te houden over de golfbaan. Toen ik het bericht over de golfbaan las had ik weer dat gevoel van: houdt het dan nooit op! Die constante stroom aanvallen op dat geweldige eiland. Kunnen we ons nou echt niet tevreden stellen met wat die kleine plukjes natuur op onze aardbol ons bieden en ons daar aan overgeven? Liever crossen door premature duintjes op het strand dan stil worden?

   • Joeri Lamers schreef:

    Beste Ronand,

    Ook jij bedankt voor je positieve woordne over Echt Terschelling. Als antwoord op je reactie kopieer ik toch min of meer mijn reactie van hierboven.. Ik snap de vraag voor een enquête. Wanneer een dergelijke vraag nu bij ons binnen zou komen dan behoorde een enquête zeker tot de mogelijkheden. Het verzoek van de golfclub is echter al enkele jaren geleden bij ons binnengekomen, voordat Echt Terschelling bestond. Staatsbosbeheer heeft toen medewerking verleent op basis van een reeks voorwaarden (zie http://www.hogeduinenterschelling.nl), waarbij het draagvlak op dat moment werd afgemeten aan de steun vanuit de gemeenteraad als volksvertegenwoordiging. Die was voor. Toen in 2016 bleek dat de plannen van de golfclub naar grote waarschijnlijkheid zouden gaan voldoen aan onze eisen (dus een plus voor de natuur etc…) zijn wij akkoord gegaan en hebben we besloten bij het project in te stappen om zo de natuur en recreatiekant te waarborgen. De golfclub is ervoor verantwoordelijk dat aan alle criteria wordt voldaan. Draagvlak hoort daar ook bij, maar een enquete (al dan niet via Echt TS) moet op initiatief van de golfclub worden uitgezet. Dat Overigens zijn er wel meerdere mogelijkheden geweest om informatie te krijgen en meningen te peilen, via excursies en infoavonden. De stemming was hier positief. Indien gewenst wil ik jullie ook graag ene keer meenemen het gebied in.

    Groet,

    Joeri Lamers
    Staatsbosbeheer

  • Joeri Lamers schreef:

   Beste allebei,

   Allereerst bedankt voor jullie steun voor Echt Terschelling. Wat betreft de golfbaan (om het project samengevat te noemen) snap ik de vraag voor een enquete. Wanneer een dergelijke vraag nu bij ons binnen zou komen dan behoorde een enquête zeker tot de mogelijkheden. Het verzoek van de golfclub is echter al enkele jaren geleden bij ons binnengekomen, voordat Echt Terschelling bestond. Staatsbosbeheer heeft toen medewerking verleent op basis van een reeks voorwaarden (zie http://www.hogeduinenterschelling.nl), waarbij het draagvlak op dat moment werd afgemeten aan de steun vanuit de gemeenteraad als volksvertegenwoordiging. Die was voor. Toen in 2016 bleek dat de plannen van de golfclub naar grote waarschijnlijkheid zouden gaan voldoen aan onze eisen (dus een plus voor de natuur etc…) zijn wij akkoord gegaan en hebben we besloten bij het project in te stappen om zo de natuur en recreatiekant te waarborgen. De golfclub is ervoor verantwoordelijk dat aan alle criteria wordt voldaan. Draagvlak hoort daar ook bij, maar een enquete (al dan niet via Echt TS) moet op initiatief van de golfclub worden uitgezet. Dat neemt niet weg dat ik/wij jullie opmerking terzijde schuiven, ik verzamel alle mails over de golfbaan voor een compleet beeld. Overigens zijn er wel meerdere mogelijkheden geweest om informatie te krijgen en meningen te peilen, via excursies en infoavonden. De stemming was hier positief. Indien gewenst wil ik jullie ook graag ene keer meenemen het gebied in.

   Ts25 is een initiatief va de gemeente Terschelling. Zoals gezegd zijn zij in een vroeg stadium al akkoord gegaan met de komst van dit project en is zelfs een voorkeur uitgesproken om het hier uit te voeren en niet in bv de polder.

   Groet,

   Joeri Lamers
   Staatsbosbeheer

 2. Ronand Valstar schreef:

  Beste Joeri,

  Dank voor de reactie. alle procedures zijn doorlopen en er wordt voldaan aan de gestelde criteria. Zorgvuldig dus. Daarover geen misverstand. Het is steeds weer zoeken naar de juiste balans tussen behoud van het landschap en wonen en werken op het eiland. Dat besef ik terdege maar waarom ligt de focus zo vaak op meer, op veranderen, op vermaak, op door de mens gecreëerd spektakel. Waarom gaat iemand naar Terschelling. Om te golven? Naar mijn idee om van het eiland te houden en het eiland is wat het is. Dynamisch qua natuur, mens, dier en cultuur. Het is geen pretpark, geen zandbak, geen crossbaan. Ik denk dat de discussie steeds moet draaien om hoe we de schoonheid van het eiland, de stilte, het gevoel dat er ruimte is, laten zien en hoe we daar van kunnen “proeven”. Daarin ligt ook de “commerciële” kracht van het waddengebied. Nogmaals: dank voor het bestaan van “Echt Terschelling”. Een heel constructief forum!

 3. George Visser schreef:

  Geachten,
  Het is voor mij nog steeds onduidelijk of Staatsbosbeheer een vergunning heeft verleend voor een festival bij het meertje van Hee aan Chasing the hihat van de Heer van Drunen.
  Kunt U mij daarover inlichten en indien de vergunning is verleend, ontvang ik gaarne een afschrift van deze vergunning.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

[bws_google_captcha]