Denk & Beslis mee over zaken die
er toe doen op jouw Terschelling

Resultaten enquête begrazing

8 jaar geleden
Geen reacties

Op Terschelling kun allerlei soorten grazers tegenkomen: Exmoor pony’s, Shetland pony’s, Nederlandse landgeiten, Galloway en Hereford runderen. Hoe vinden de panelleden van Echt Terschelling het om een gebied te betreden waar zulke grazers rondlopen? Is het een reden om het gebied te mijden, of juist niet? En wat vindt men van de doorgangen en wildroosters? 525 van de 860 panelleden vulde de enquête in.

 

Gebied wel in of juist niet?

60% van de mensen laat zich niet weerhouden als ze in gebied betreden waar grazers rondlopen. Daar zijn we blij mee. Echter, 40% laat zich (soms) wel tegenhouden door de aanwezigheid van grote grazers. Alhoewel dat een minderheid is, willen we graag dat iedereen met een goed gevoel een gebied bezoekt. De antwoorden op de verdiepingsvraag zijn daarom extra interessant.

 

waarom_niet_gebied_in

Het staafdiagram geeft de percentages weer van de mensen die heeft aangegeven dat ze (soms) niet een gebied ingaan vanwege de grazers. Vooral het raster wordt veel genoemd als belemmerende factor. Dit antwoord houdt nauw verband met de optie ‘Denk dat het niet is toegestaan’. Het gaat dan dus niet zozeer om de dieren zelf. We kunnen dit wellicht verbeteren door nog zorgvuldiger te bekijken waar er overstapjes en doorgangen kunnen worden gemaakt.
De angst voor dieren, wat door ca 30% wordt genoemd, is feitelijk niet nodig. De dieren hebben nog nooit iemand kwaad gedaan. We selecteren ook juist op dieren die niet op publiek afgaan en die zich rustig gedragen. Deze angst kan deels worden weggenomen door duidelijker over de grazers te communiceren in het veld en via andere middelen, zoals Doeksen TV.

wel_gebied_in

De grazers zijn voor de meesten niet een reden om het gebied in te gaan. 20% vindt het wel leuk om ze op te zoeken, de meerderheid is neutraal of gaat er niet voor het gebied in.

waarom_wel_gebied_in

Van de mensen die juist wel het begrazingsgebied in gaan of er neutraal op hebben gereageerd, is de meerderheid juist positief door de invloed van de grazers op het landschap én ook door het effect op het natuurgevoel van het zien van een grote grazer.

 

Hoe ervaart men de verschillende soorten?

soorten

Het is voor ons goed om te weten hoe mensen de verschillende grazers ervaren. We zien dat de runderen en paarden met ca 21% het minst goed scoren voor wat betreft het veroorzaken van een ongemakkelijk of bedreigend gevoel. Dat is nog steeds een minderheid van de mensen die dat zo ervaren. Geiten en pony’s worden door een overgrote meerderheid van de mensen als neutraal, of zelfs prettig ervaren.

We kunnen er bij de inrichting van toekomstige begrazingsgebieden niet voor kiezen om alleen maar geiten in te zetten, ook al scoren die het beste bij deze vraag. Geiten hebben een heel ander effect op de plantengroei dan runderen of paarden. Door meer voorlichting te geven, kunnen we er wel voor zorgen dat mensen zich ook bij de paarden en runderen meer op hun gemak voelen. Overigens geeft het kleine percentage ook niet direct een reden om hier heel anders mee om te gaan.

 

Voldoende doorgangen?

Op de vraag of er doorgangen missen in de rasters van de permanent begraasde gebieden, antwoord een grote meerderheid nee. Wel hebben we via e-mail en persoonlijk contact gehoord dat mensen overgangen missen bij de gebieden die in de winter begraasd worden. We gaan kijken of we hier meer rekening mee kunnen houden.

 

Fietspaden en/of wegen door begrazingsgebieden

fietspaden_wegen

Over het algemeen valt te concluderen dat de meerderheid van de deelnemers niet tegen wildroosters is wanneer begrazingsgebieden groter worden. Wel zijn er verschillen van mening over de plekken waar dit wel of niet kan. Een deel wil niet dat we overal wildroosters aanleggen of niet bij de Badwegen. Deze opmerkingen zijn goed inpasbaar bij toekomstige plannen. Overigens zal ook niet in alle duingebieden begrazing gaan plaatsvinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

[bws_google_captcha]